#فروشنده

#فیزیک #تخصصی #دانشکده_فنی

کتاب فیزیک جلد اول هالیدی کاملا نو ویراست نهم به همراه کتاب تشریح کامل مسائل جلد اول

قیمت داخل هریک از دو کتاب ۳۲۰۰۰تومان

قیمت فروش هردو کتاب(با حل مسائل)۲۵۰۰۰تومان

جلد دوم کتاب دیوید هالیدی  الکتریسیته و مغناطیس ویرایش نهم 

قیمت داخل کتاب ۱۸۰۰۰تومان 

قیمت داخل کتاب تشریح مسائل ۱۵۰۰۰

قیمت فروش هر دو کتاب۲۵۰۰۰تومان 

نویسندگان:فرشید نورعلیشاهی الهه نحوی فرد محمود ندوشن

#هالیدی

#گرماومکانیک

#watiu

#عمومی


آدرس این پست در تلگرام برای ارتباط با فروشنده کتاب : 

کلیک کنید 👈 https://t.me/dassedovom/443


به کانال خریدوفروش کالاهای دست دوم بپیوندید

📕 کلیک کنید 👈 https://t.me/dassedovom 📕